Ponukový cennník GaK prác :

Ponukový cennník GaK prác :

Cenník geodetických prác pre GEOIMP.docx (16,8 kB)CENNÍK GaK prác doporučený Komorou geodetov a kartografou

Cenník geodetických a kartografických prác.pdf (93,9 kB)

KGK_CennikGaKPrac_April2007.docKGK_CennikGaKPrac_April2007.doc (398 kB) (560,5 kB)  doporučený cenník KGK.

 

Stanovenie cien sa ešte dá upraviť po vzajomnej konzultácií ,podľa rozsahu objednaných prací.

Po vzajomnom odkonzultovaní sa ceny dajú unížiť o 15-30%.

Ceny podľa cenníka GaK prác vydaný r.2007v Bratislave ,ktoré doporučila KGK sú orientačné.

Konečná cena môže byť znížená aj o15-30 % podľa veľkosti a rozsahu zadávaných prácí.

Cenník viac menej je len orientačný a slúži pre jednorázové položky,u väčšieho počtu sa cena da znížiť aj o 15-30%.