Archív článkov

10.01.2014 00:06

Referencie

Dopravné stavby Projektovanie vnútrozávodných komunikácií ZVL Lipany Prešov,ZVL Dolný Kubín,ZVL Považská Bystrica. Autoblok -Púchov -Horní Lídeč,Vsetín,Valašské Meziříči vytýčenie prevádzkových staničných budov. Rekonštukcia koľajových zhlaví a vlečkových koľají. Kontrolné polohové meranie BC...

—————