Požiadavka - (Objednávka)

 Pre vyhotovenie vašej zákazky požiadavky v kratšom časovom úseku môžete poslať E-mail s podrobnými špecifikáciami vašej požiadavky

E-mail : geoimp.mp57@gmail.com

alebo nám rovno zavolajte na  mobilný telefon : 0904169245

Čo potrebujeme vedieť od zákazníka, aby sme mohli začať zisťovať  informácie a zaisťovať podklady na katastri vo všeobecnej dokumentácií?

 

*  Službu, o ktorú máte záujem : popíšte 

            1-  Zameranie dokončenej stavby ku kolaudácií.            

            2-  Geometrický plán E_KN stav na C_KN stav.

            3-  Rozdelenie pozemeku,stavby.

            4-  Vyznačenie vecného bremena.

            5-  Vytýčenie hranice pozemku v teréne.

            6-  Zamerať pozemok – vyškopis a polohopis.

            7-  Vytýčiť stavbu R.D. na pozemku.

            8-  Zamerať prípojku (voda, kanalizácia, plyn) pre novostavbu R.D..

            9-  prípadne ďalšiu neuvedenú geodetickú službu

          10-  Zameranie Adresnáho bodu stavby,spracovaný Elaborát ADS ku kolaudácií stavby R.D.

                *   Kópie starších GP na pozemku a iné dôležité údaje

                    ťarchy- vecné bremená na pozemku ( už zhotovené v minulosti).

                 *  Protokoly o vytýčení hraníc pozemku.

           *   Miesto plnenia (okres alebo pôsobnosť katastrálneho pracoviska.)

               *   Katastrálne územie kde sa nachádza nehnuteľnosť alebo pozemok.

               *   Parcelné číslo pre rýchlejšiu orientáciu .

           *   Osobné údaje :

                          - Priezvisko a Meno, adresa bydliska:

                   - Váš mobil,Telefón:

                          - E-mail :              

 

 

https://kgk.sk/databaza_clenov_komory_geodetov_a_kartografov/

Kontaktujte nás

Objednávka GaK prác: