Ponuka geodetických prác :

*Geodézia v KN

                         - vyhotovenie GP

                         - vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov

* Inžinierska a stavebná geodézia

                         - vytyčovanie stavieb líniových, pozemných plošných a inžinierskych stavieb.

                         - vyhotovenie mapových podkladov pre projektovanie stavieb DWG,DXF,DGN

                         - porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavebného diela PSVD,  

                         - kontrolné merania počas výstavby ,mosty,železnice,

                            cestné komunikácie a dialnice,inž.stavby. 

                         - monitoring stavieb zosuvov atď.