Ponuka geodetických prác :

*Geodézia v KN:

                         - vyhotovenie GP

                         - zameranie stavby a vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov

* Inžinierska a stavebná geodézia:

                         - vytyčovanie stavieb líniových, pozemných plošných a inžinierskych stavieb.

                         - vyhotovenie mapových podkladov pre projektovanie stavieb rodinných domov (DWG,DXF,DGN)

                         - porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavebného diela PSVD,  

                    - kontrolné merania počas výstavby R.D. 

                     

 

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&sc=n#

Ing Marian Povoda- GEOIMP

KGK

15.06.2023 11:54
Databáza členov KGK - Komora geodetov a kartografov