Ponuka geodetických prác :

*Geodézia v KN:

                         - vyhotovenie GP

                         - zameranie stavby a vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov

* Inžinierska a stavebná geodézia:

                         - vytyčovanie stavieb líniových, pozemných plošných a inžinierskych stavieb.

                         - vyhotovenie mapových podkladov pre projektovanie stavieb rodinných domov (DWG,DXF,DGN)

                         - porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavebného diela PSVD,  

                    - kontrolné merania počas výstavby R.D.