Cenník Gak prác doporučený KGK Bratiaslava r.2007

 

 KGK_CennikGaKPrac_April2007.doc (579 kB)

CENNÍK GaK prác doporučený Komorou geodetov a kartografou

 

Stanovenie cien sa ešte dá upraviť po vzajomnej konzultácií ,podľa rozsahu objednaných prací.

Po vzajomnom odkonzultovaní sa ceny dajú unížiť o 15-30%.

Ceny podľa cenníka GaK prác vydaný r.2007v Bratislave ,ktoré doporučila KGK sú orientačné.

Konečná cena môže byť znížená aj o15-30 % podľa veľkosti a rozsahu zadávaných prácí.

Cenník viac menej je len orientačný a slúži pre jednorázové položky,u väčšieho počtu sa cena da znížiť aj o 15-30%.