Vitajte na našom webe      

Naša geodetická kancelária sa zaoberá  inžinierskou geodéziou v investičnej výstavbe a katastrálnym vymeriavaním -vyhotovenie GP a vytýčením vlastníckych hraníc pozemkov. V prípade záujmu o ponúkané služby alebo pokiaľ potrebujete iba radu, napište  (geoimp.mp57(zavinač)gmail.com)  alebo volajte na mobil telefón číslo: 041/0904169245.

Najčastejšie požadované geodetické služby:

  • geometrický plán  pre majetkovo právne vysporiadanie
  • vytýčenie hranice pozemku  vytýčenie bodov na hranici, kontrola oplotenia, a to hlavne pri dodržaní odstupov pri novostavbe
  • vytýčenie stavby vrátane overeného vytyčovacieho protokolu pre stavebný úrad
  • zameranie dokončenej stavby  ku kolaudácií  stavby, geometrický plán stavby pre stavebný úrad a kataster
  • podklady pre projekt stavby  polohopisné a výškopisné zameranie
  • rozdelenie pozemku  predaj, darovanie
  • riešenie vecného bremena
  • zameranie inžinierskych sietí alebo prípojok  vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn apod.
  • zameranie a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného diela- porealizačné zameranie (PSVD)pre kolaudáciu stavby

       a ďalšie ponuky služieb.

   Informácie o parcelách, listoch vlastníctva www.katasterportal.sk, mapka 

 

Informácie z katastra nehnuteľností možno jednoducho získať na stránkach UGKK: https://www.katasterportal.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zemetrasenia.sk/Live_seismograms/live_seismograms.html

https://www.zemetrasenia.sk/National_Network/national_network_S.html